Jahrestage1109

9. November

1938 >> Judenpogrome

1989 >> Mauerfall

 

Gedenktage  Dialog-Lexikon